Dyrektor Konsorcjum win CHIANTI CLASSICO Giuseppe Liberatore (Foto: Konsorcjum)
Dyrektor Konsorcjum win CHIANTI CLASSICO Giuseppe Liberatore (Foto: Konsorcjum Chianti Classico)

 

VP – Obszar produkcji win CHIANTI CLASSICO DOCG obejmuje 10.000 hektarów winnic o bardzo zróżnicowanym położeniu i składzie gleb. Oczywiste, iż również powstające z nich wina mają różny charakter podkreślony przez korzystne warunki klimatyczne. W gorszych klimatycznie rocznikach wino wzbogacane jest skoncentrowanym moszczem winnym (z miejscowych winogron) i winogronowym cukrem. 20-to procentowy blend, (jeśli przewidywany w regulaminie apelacji) z winem z poprzedniego rocznika mógłby je dodatkowo polepszyć?

 

GL – W rzeczywistości obszar produkcji objęty apelacja CHIANTI CLASSICO DOCG rozciąga się na 7.000 hektarów. Na pozostałych 2.000 hektarów w obszarze produkcji CHIANTI CLASSICO nieobjętych apelacja produkowane są inne typologie win, w tym niektóre wina IGT.

Obszar CHIANTI CLASSICO jest morfologicznie bardzo różny, co daje produkowanym na nim winom zróżnicowany charakter, którego wspólnym mianownikiem jest autochtoniczna winorośl Sangiovese. Zróżnicowanie mikroklimatów i terroir jest naszym dodatkowym atutem, gdyż w każdym, nawet mniej optymalnym klimatycznie roczniku, udaje nam się produkować wina o nadzwyczajnej jakości.

Jeśli chodzi o blend z zastosowaniem win z poprzednich roczników, to w przypadku CHIANTI CLASSICO jest on dopuszczony tylko do 15%.

 

 

VP – Czy jeśli w CHIANTI CLASSICO winno być minimum 80% winogron Sangiovese, to czy pozostałe 20% winogron Cabernet Sauvignon czy Merlot może w znaczący sposób zmienić charakter wina (jego lokalny charakter), myląc tym samym konsumentów?

 

GL – Sangiovese jest winogronem z silnym charakterem, lecz, jak wszyscy wielcy interpretatorzy światowej enologii, nie zawsze znajduje optymalne warunki do rozwinięcia całego swego potencjału. Nie jest to łatwa winorośl gdyż dojrzewa późno i wymaga wielkiej pracy w winnicy. Użycia w winie CHIANTI CLASSICO obok Sangiovese również winorośli międzynarodowych jak Merlot i Cabernet Sauvignon czy autochtonicznych jak Colorino, Canaiolo, Malvasia Nera itd. daje producentom możliwość tworzenia win o rożnej stylistyce i osiągnięcia przez nie, niezależnie od rocznika, zawsze bardzo wysokiego poziomu jakości. Warto zauważyć, iż również winorośle takie jak Merlot czy Cabernet Sauvignon uprawiane na obszarze CHIANTI CLASSICO dają powstającym z nich winom charakter ściśle związany z tym unikalnym dla światowej enologii terytorium produkcji.

 

Winorośl SANGIOVESE (Foto: Konsorcjum)
Winorośl SANGIOVESE (Foto: Konsorcjum Chianti Classico)

 

VP –  W zależności od rocznika oczywistym jest iż zdarzają się CHIANTI CLASSICO o różnym charakterze. Charakter ten jest często podkreślony przez agresywne w smaku taniny i boisé (drewniany posmak), których obecność wynika z nadmiernego zastosowania barrigue i tonneaux. Ogranicza to ich harmonię i wynikający z unikalnego terroir charakter. Co Pan o tym sadzi?

 

GL – Minęła już epoka win o zdecydowanym posmaku wynikającym z nadmiernego użycia w procesie ich dojrzewania drewna, określanych potocznie jako wina „castoro” (dosł. wina bobrowe). Również na rynku amerykańskim, gdzie gust był od bardzo dawna zorientowany w kierunku win o bogatej strukturze i wyraźnie obecnych garbnikach, obecnie na nowo poszukuje się win owocowych, eleganckich i harmonijnych. Sądzę, iż określenie harmonijność jest kluczowym dla dzisiejszych win CHIANTI CLASSICO: świadome i uważne stosowanie drewna, przede wszystkim do win przeznaczonych do średniego i długiego okresu dojrzewania, jest niezbędne i pomaga waloryzować właściwości organoleptyczne pochodzące z owoców.

 

 

VP – W ostatnich latach średnia cena win CHIANTI CLASSICO we Włoszech nie uległa znaczącej zmianie. Wiele z nich wyprzedawanych jest jednak w supermarketach. Ten powszechnie obserwowalny fenomen nie pomaga z pewnością w umacnianiu się wizerunku CHIANTI CLASSICO.  Jakimi drogami Wasze Konsorcjum zamierza rozwiązywać ten problem oraz „edukować” i uspokajać konsumentów finalnych?

 

GL – CHIANTI CLASSICO jest od zawsze produktem charakteryzującym się optymalnym raportem ceny do jakości. Oczywiście Konsorcjum nie może kontrolować polityki komercyjnej wielkich dystrybutorów, czy poszczególnych producentów. Zauważmy, iż znalezienie win z logo GALLO NERO w cenach nieadekwatnych w stosunku do ich wizerunku i jakości jest obecnie coraz rzadsze. Naszym ważnym zadaniem jest od zawsze komunikowanie konsumentom różnicy pomiędzy winami CHIANTI i CHIANTI CLASSICO. W świadomości zbiorowej istnieje od wielu lat znaczeniowo-geograficzna nieścisłość pomiędzy tymi dwoma rożnymi apelacjami DOCG. Podczas gdy w terminologii enologicznej współistnieją dwa terminy tj. „CHIANTI” i „CHIANTI CLASSICO”, pod katem geograficznym istnieje tylko termin „CHIANTI”, który oznacza terytorium, na którym produkuje się CHIANTI CLASSICO. Dla konsumentów te dwie rożne klasyfikacje są często niejasne, a rezultatem tej nieścisłości jest nieumiejętność rozróżnienia pomiędzy dwoma rożnymi produktami, czyli winami CHIANTI i CHIANTI CLASSICO. Z tego też powodu nasze Konsorcjum organizuje workshopy i seminaria na całym świecie. W tym celu otwarliśmy również „Casa del Chianti Classico” w Radda in Chianti gdzie w odrestaurowanym, siedemnastowiecznym klasztorze w sercu Chianti organizujemy kursy, degustacje, prezentacje i imprezy promujące wina GALLO NERO.

W perspektywie uzyskania wciąż większej jasności w materii win CHIANTI CLASSICO oraz informowania i ochrony konsumenta, należy wspomnieć również o ostatnich pracach nad regulaminem apelacji. Zmiany w regulaminie mają na celu m.in. zakomunikowanie konsumentom w sposób jasny znacznego podwyższenia się w ostatnich dziesięcioleciach jakości win GALLO NERO. Wśród tych zmian są m.in.: wprowadzenie najwyższej, ekskluzywnej kategorii win GRAN SELEZIONE oraz niemożność komercjalizacji win „atto a divenire” CHIANTI CLASSICO. Dziś te ostatnie, czyli wina bez certyfikatu CHIANTI CLASSICO, musza go otrzymać przed opuszczeniem producenta, co stanowi dla konsumenta dodatkowa gwarancje jakości.

 

 

VP – Wśród producentów win CHIANTI CLASSICO spotykamy tzw. producentów historycznych., producentów średnich i wielkich oraz małych rzemieślników. Są to powszechnie występujące, ale i z zasady kontrastujące ze sobą typologie. Czy Wasze Konsorcjum pomaga małym producentom pod kątem technicznym?

 

GL – Różnice w wielkości zrzeszonych w naszym Konsorcjum producentów są również nasza siłą. Silniejsi producenci byli forpoczta na wielu rynkach zbytu, których mali producenci nie zdołaliby opanować. Konsorcjum od zawsze wspomaga wszystkie kategorie producentów realizując promocje dostosowana do ich potrzeb i specyfiki. Pod kątem technicznym Projekt CHIANTI CLASSICO 2000, który nasze konsorcjum realizowało przez ponad 15 lat we współpracy z Uniwersytetami we Florencji i Pizie i który przewidywał ponad 200 prac terenowych w ramach rożnych rejonów terytorium Chianti dał miejscowym producentom cenne informacje techniczne m.in. na temat selekcji najlepszych klonów winorośli, technik ich uprawy, ciecia itp.

 

 

VP –  Większość win ze znanych i ważnych włoskich rejonów winiarskich, w tym przypadku CHIANTI CLASSICO, jest sprzedawanych za granice. To pozytywny fakt, który skłania jednak do refleksji. Miejmy nadzieje, iż ten pozytywny trend będzie kontynuował i że będzie również więcej miejsca dla rynku wewnętrznym. Jaką strategię ma Konsorcjum, aby wzmocnić swą obecność na już zdobytych rynkach zagranicznych, popierając równocześnie rynek wewnętrzny?

 

GL – Nasze Konsorcjum od lat inwestuje energie i środki w najważniejsze rynki europejskie i pozaeuropejskie. W ostatnich latach export win CHIANTI CLASSICO zdecydowanie wzrósł – dziś przewyższa 80% ogólnej ich sprzedaży. Wierze, iż ten trend będzie kontynuował m.in., dlatego, że wina CHIANTI CLASSICO są dystrybuowane w ponad 50-ciu krajach świata. Wśród nich znajdują się takie państwa jak Stany Zjednoczone i Niemcy, ale i posiadające duży potencjał rozwoju jak Kanada i kraje azjatyckie z Chinami na czele. Nie chcemy równocześnie zaniedbywać rynku wewnętrznego. W tym celu aktywujemy nowe narzędzia marketingowe jak np. salony flagship-store dedykowane winom i gadżetom CHIANTI CLASSICO GALLO NERO.

 

 

VP – Jakie konkretnie modyfikacje wprowadzone zostały do regulaminu apelacji CHIANTI CLASSICO w 2013 r?

 

GL – Najistotniejsza nowością było wprowadzenie nowej typologii win CHIANTI CLASSICO o nazwie GRAN SELEZIONE. Do tejże kategorii mogą należeć jedynie wina produkowane z winogron uprawianych w konkretnej winnicy lub winogrona wyselekcjonowane z najlepszych winnic producenta. Wina GRAN SELEZIONE, poza tym, iż charakteryzują się bardziej restrykcyjnymi parametrami chemicznymi i organoleptycznymi, mogą być wypuszczone na rynek po minimalnym okresie dojrzewania 30 – tu miesięcy (w tym 3 miesiące dojrzewania w butelkach).

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE jest pierwszą we Włoszech apelacją, która reprezentuje wyłącznie najwyższej jakości wina. Inna ważną nowością jest fakt, iż producent w momencie występowania o certyfikat musi z góry deklarować, czy dane wino będzie przeznaczone do kategorii CHIANTI CLASSICO, CHIANTI CLASSICO RISERVA czy GRAN SELEZIONE. W ten sposób dokonuje on bardziej świadomego wyboru, selekcjonując od początku winogrona i wina przeznaczone do poszczególnych kategorii.

Logo GALLO NERO, które od 2005 r. reprezentuje całą apelację CHIANTI CLASSICO, zostało również zmienione pod kątem graficznym. Nowa stylizacja czyni je bardziej widocznym na szyjce butelki, etykiecie i kontra etykiecie.

 

VP – Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.

 

Chianti Classico Gallo Nero - logo
Chianti Classico Gallo Nero – nowe logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *